Energie

MARKTTRENDS

Energietransitie Kijk hier voor meer informatie

Voor het indammen van de opwarming van de aarde en uitstoot van broeikasgassen moet een radicale diversificatie van energieproductie worden geïmplementeerd die verder gaat dan elektriciteit, met name door het ontkolen van verwarmings- en koelingsnetwerken en mobiliteit.

Op dit moment is 80% van het wereldwijde energiesysteem gebaseerd op fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas). De EU streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen in de EU voor 2030 met 40% te verlagen ten opzichte van het niveau in 1990.

Uitdagingen:

  • Financiering van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, windenergie, biogas, etc.)
  • Integreren van energie-opslagoplossingen om de periodiciteit van hernieuwbare energieproductie te overwinnen
  • Ontwerpen van een nieuwe reeks high-performance kernreactoren, die minder duur zijn met geoptimaliseerde marktintroductie
Digitaal & intelligent netwerk Kijk hier voor meer informatie

Digitale technologieën en gegevensgebruik zullen elke schakel in de energieketen radicaal veranderen. De productie-ingenieur kan nu de afwijken van zijn processen in realtime bewaken en corrigeren, de fabrieksmanager kan elke avond een beoordeling van de volledige economische prestaties van zijn fabriek ontvangen en de energiebeheerautoriteiten kunnen het dagelijks beheer van bronnen en de aankoop van energie op de markten optimaliseren. Deze nieuwe uitdagingen geven de ingenieur een nieuwe en beslissende rol in de kern van deze transformatie.

Intelligente vraagbeheersystemen zouden ongeveer 185 GW van de wereldwijde energieflexibiliteit kunnen leveren. Dit zou €270 miljard euro in investering in nieuwe elektriciteitsinfrastructuur tussen 2016 en 2040 besparen.

Uitdagingen:

  • De architectuur en regelsystemen in bestaande fabrieken gebruiken
  • Cybersecurity van het verbonden energiesysteem waarborgen
  • Alle transportnetwerken met het punt van levering verbinden
Tekort aan bronnenKijk hier voor meer informatie

Economische en demografische groei zorgt voor meer druk op energie-, water- en minerale bronnen. Samen met de energietransitie moeten, nieuwe exploratie-, bedrijf- en recycling (tegen gecontroleerde kosten)-technologieën worden geïmplementeerd om de toegang tot deze bronnen te verlengen en de consumptie ervan te optimaliseren.

De Verenigde Naties verwacht een toename van de wereldbevolking naar 9,7 miljard bewoners voor 2050. Het zal noodzakelijk zijn om de extractie van materialen te verdrievoudigen (namelijk 180 miljard ton/jaar) om aan deze vraag te voldoen.

Uitdagingen:

  • Ontwikkelen van nieuwe exploratie- en bedrijfstechnologieën tegen gecontroleerde kosten (bijv. diepzee)
  • Voldoen aan de vraag naar nieuw gebruik (bijv. kobalt-/elektrische voertuigen)
  • Ontwikkelen van nieuwe afvalsorterings- en recyclingoplossingen

ALTEN ontwikkelt en levert knowhow voor ondernemingen in de sector van energieproductie, energieopslag en brandstofcellen, petrochemie en oliewinning.

Wij kunnen op meerdere domeinen diensten verlenen en producten aanbieden: service en onderhoud, ontwerp van nieuwe uitrusting, beheer van programma’s en de uitbreiding van multifunctionele systemen (informatiesystemen, telecom) voor intelligente energieverdelingsoplossingen (‘smart grids’).

Ons aanbod

Olie en gas
Hernieuwbare energie en milieu
Medische toestellen
Farmaceutica en biotechnologie
Kern- en thermische energie

De meerwaarde van ALTEN

Knowhow Knowhow op het vlak van nieuwe bouwperimeters, onderhoud en instandhouding, inbedrijfstelling en bediening van infrastructuur voor de olie-industrie.
Diversiteit Actief op alle vlakken van de energie- en de levenswetenschappelijke sector: medisch, farmaceutisch, nucleair, olie en gas of hernieuwbare energie.
InternationaAl Actief in België, Frankrijk, Duitsland, Zweden, de VS, India en China voor de ondersteuning van de ontwikkeling van onze klanten.